Nhận biết 3000 chữ Hán-Trọn bộ 4 cuốn

145,000

Giá thị trường: 165,000đ| Tiết kiệm: 20,000đ
145,000đ
Thời gian deal còn lại 0 : 6 : 11 : 18
70% deal đã bán

Kích thước: A4

Số lượng: 4 cuốn với 3000 từ vựng để các bạn dễ dàng ghi nhớ

Mỗi từ gồm : Bộ thủ + phiên âm + nét bút + tạo câu+bút thuận + tổ hợp từ

Hay được mua cùng

Thành tiền: 920,000 870,000