Sách Reading Comprehension – Sách luyện đọc hiểu 45 chủ đề (có kèm file nghe)

95,000105,000

95,000105,000

Thời gian deal còn lại 0 : 16 : 53 : 2
70% deal đã bán
  • Kích thước:   khổ a4
  • Số trang:       104 trang 
  • Số lượng:      1 cuốn
  • Độ tuổi:          6+ tuổi 

Thường được mua cùng

Thành tiền: 585,000 515,000