Bộ Sách Oxford Grammar for School Gồm 5 Levels – Kèm Audio và Đáp Án

105,000470,000

105,000470,000

Thời gian deal còn lại 0 : 5 : 20 : 54
70% deal đã bán

Kích thước sách   : 28*21cm

Số trang                 : 162 trang (cả bìa)

Độ tuổi phù hợp    : 7-15 tuổi

Số lượng                : 6 quyển

Hay được mua cùng

Thành tiền: 1,625,000 1,455,000