Lego Mô Hình Cỡ Lớn,Lego Cáo Nick 115cm,Thỏ Judy 115cm ZOOTOPIA, Lắp Ghép Mô Hình Size Đại

625,000660,000

625,000660,000

Thời gian deal còn lại 0 : 18 : 20 : 11
70% deal đã bán
  • Chiều cao:115cm

  • Thỏ Cảnh Sát : 25,564 mảnh 

  • Lego Cáo : 34,390 mảnh 

Hay được mua cùng

Thành tiền: 1,640,000 1,510,000