Dragon Ball-7 viên ngọc rồng bản tiếng Anh( Bộ gồm 3 Phần)

330,000380,000

330,000380,000

Thời gian deal còn lại 0 : 10 : 49 : 58
70% deal đã bán

 

  • Số trang       : 192 trang 
  • Số lượng      : 40 cuốn
  • Độ tuổi          : 5+ tuổi

Hay được mua cùng

Thành tiền: 1,175,000 1,080,000